Veelgestelde vragen door Opdrachtgevers (4/5)

Wanneer maakt Justice geld over?

In principe storten wij ontvangen bedragen wekelijks door vanaf onze derdenrekening. Is er sprake van substantiële bedragen, dan doen we meestentijds direct na ontvangst van de betaling een afdracht. U ontvangt het uw toekomende bedrag dan direct op de rekening. Ook bij betalingsregelingen doen wij tussentijdse afdrachten.

Wat is een derdenrekening?

Alle in vorderingen betaalde bedragen moeten natuurlijk altijd gescheiden blijven van ons eigen Justice-geld. Om dit nauwkeurig te doen hebben wij de Stichting Derdengelden Justice opgericht. Betalingen door uw debiteur en andere ontvangsten worden altijd via deze Stichting afgehandeld. Afdrachten van ontvangen gelden gebeuren dagelijks vanaf deze rekening, natuurlijk ontvangt u altijd een duidelijke (financiële) afrekening.

Hanteren jullie ook standaard voorwaarden?

Ja, op al onze werkzaamheden zijn van toepassing onze prijslijst ‘Incasso – werkwijze en tarieven’ en de algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. U kunt de voorwaarden downloaden via onze website.

Voert Justice ook gerechtelijke procedures uit?

Ja. Voor zover onze buitengerechtelijke incassoprocedure niet heeft geleid tot volledige betaling van het door ons te vorderen totaalbedrag, ontvangt u een schriftelijk voorstel om uw vordering via een gerechtelijke incassoprocedure veilig te stellen. U houdt te allen tijde de regie, omdat wij nooit zonder uw akkoord een gerechtelijke procedure starten. Onze werkzaamheden hebben betrekking op:

 • Het geven van advies m.b.t. het voeren van een gerechtelijke procedure.
 • Het beoordelen van de kans op succes.
 • Het opstellen van een dagvaarding.
 • De dagvaarding laten betekenen door een door ons geselecteerde deurwaarder.
 • De zaak aanbrengen bij de Rechtbank - sector kanton, de zgn. rolbehandeling.
 • Het nemen en tijdig indienen van conclusies.
 • Het als gemachtigde optreden bij comparities.
 • De debiteur en u informeren over een rechterlijke uitspraak.
 • Het opvolgen van eventuele betalingsregelingen.
 • Het laten betekenen van een gerechtelijke uitspraak.
 • Het sturen en opvolgen van eventuele uit te voeren executiemaatregelen.
 • Rapportage betreffende de stand van zaken.
 • Het maken van een gedetailleerde afrekening in de gevoerde procedurezaak.

Wat zijn de kosten van een gerechtelijke procedure?

Het beginsel No Cure No Pay geldt hier niet. Wij voeren in opdracht en voor uw rekening een gerechtelijke procedure. De kosten van een gerechtelijke procedure bestaan tot en met de gerechtelijke uitspraak voor het grootste deel uit de juridische kosten zoals onze vergoeding, deurwaarderskosten en griffierechten.

Onze tarievenstructuur maakt het echter rendabel om uw debiteur ook bij zeer lage vorderingen te dagvaarden. Kiest u debiteur ervoor een gerechtelijke uitspraak niet te respecteren? Dan komen ook deze executiekosten voor rekening van een debiteur. Leest u meer over gerechtelijke procedures.

Wat verandert voor u als schuldeiser vanaf 1 juli 2012?

Als uw debiteur een consument is en deze is in verzuim geraakt, dan bent u verplicht deze te manen via een zg. '14-dagen-herinneringsbrief'.

U dient in deze zg. '14-dagen-herinneringsbrief' aan te geven welke bedrag aan incassokosten in rekening worden gebracht. Wij verwijzen naar de hierboven gestelde vraag 'welke incassokosten gelden vanaf 1 juli 2012'. U dient in deze aanmaning tevens aan te geven dat de incassokosten worden verhoogd met een BTW percentage indien u ons inschakelt om de vordering voor u te innen en u de rekening gebrachte omzetbelasting niet kan verrekenen.

Download een concept versie

« vorige     pagina 4     volgende »

Volg ons

Volg de laatste ontwikkelingen via social media of onze nieuwsbrief.

Scroll naar boven