Veelgestelde vragen door Debiteuren (2/3)

Ik heb een dagvaarding ontvangen. Kan ik nog betalen voor de zitting?

Ja, houdt u er rekening mee dat u buiten de in de dagvaarding genoemde bedragen ook het gemachtigde salaris verschuldigd bent. De hoogte van het gemachtigde salaris is afhankelijk van het te vorderen bedrag. Het te vorderen bedrag wordt berekend over het totaal aan hoofdsom, rente en incassokosten.

Welk bedrag bespaar ik indien ik voor de zitting betaal?

U bespaart griffierechten indien wij de zaak nog voor de zitting kunnen intrekken. Uw betaling dient uiterlijk 2 werkdagen voor de geplande zittingsdatum op onze rekening te zijn bijgeschreven, onder vermelding van ons dossiernummer. Ook is het mogelijk dat u ons 2 werkdagen voor de zitting uw bewijs van betaling per e-mail of fax toezendt.

Ik heb een dagvaarding ontvangen. Kan ik een betalingsregeling treffen?

Het door ons te vorderen bedrag, inclusief het gemachtigde salaris, moet geheel voor de zitting zijn voldaan. Alleen dan zullen wij de zaak intrekken. Wordt de vordering niet door u betwist, stuurt u dan een korte brief naar de Rechtbank en geeft u aan dat u de vordering niet betwist. Slechts in uitzonderlijke gevallen kunt u in dit stadium nog een betalingsregeling treffen. Indien u na ontvangst van het vonnis een betalingsregeling wilt treffen, neemt u dan contact met ons op.

Ik heb een dagvaarding ontvangen. Ik ben het niet met de vordering eens en wil verweer voeren.

Wij adviseren u contact op te nemen met een juridisch adviseur. Houdt u wel rekening met de hiermee gemoeide juridische kosten. Zelfs indien een vordering wordt afgewezen en de Rechter kosten toewijst, komt het veelal voor dat de door u gemaakte kosten slechts deels worden toegewezen.

Ik kan het te vorderen bedrag niet in één keer betalen.

Indien u aannemelijk kunt maken dat u het door ons te vorderen bedrag niet in één keer kunt betalen, kunt u een betalingsregeling met ons treffen. Zend u ons een beknopt overzicht van uw bestedingsruimte (inkomsten/uitgaven) en geeft u aan of er sprake is van eventuele andere schulden. Zo ja, welke dit zijn. Doet u tevens een voorstel m.b.t. een af te lossen termijnbedrag.

Ik lees in de media dat er sommige incassobureaus, deurwaarders en advocaten buitensporig hoge kosten in rekening brengen. Welke kosten brengt Justice in rekening?

De kosten die Justice in rekening brengt kunnen iedere toets der kritiek doorstaan. De door ons gehanteerde incassokosten zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van onze opdrachtgever, of worden vastgesteld op basis van Rapport Voorwerk II.

« vorige     pagina 2     volgende »

Volg ons

Volg de laatste ontwikkelingen via social media of onze nieuwsbrief.

Scroll naar boven