Verkoop vordering

Vorderingen op debiteuren in Nederland met een te vorderen bedrag vanaf € 5.000,00 beoordelen wij kosteloos en geheel vrijblijvend. We worden graag in de gelegenheid gesteld om ook uw vordering op waarde in te schatten. We verzoeken u daarom zoveel mogelijk informatie m.b.t. de vordering aan te leveren, zoals:

  • Een kopie van een overeenkomst.
  • Alle beschikbare informatie (voorbeelden: facturen/schuldbekentenis/vonnis/verweer). 

Documenten, mails etc. kunt u verzenden naar klantenservice@justice.nl. Wij verzoeken u per mail geen bestanden als bijlagen in te voegen die 10Mb overschrijden. Dergelijke grote bestanden kunt u verdelen over meerdere mails. U kunt er ook voor kiezen bij grote bestanden gebruik te maken van bijvoorbeeld WeTransfer of Google Drive. Wij gaan op zorgvuldige wijze om met de door u verstrekte informatie. Wij zullen op geen enkele wijze informatie aan derden bekendmaken, in het bijzonder aan uw schuldenaar, met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.    

Uw gegevens
Uw vordering
€ 

  

Volg ons

Volg de laatste ontwikkelingen via social media of onze nieuwsbrief.

Scroll naar boven