Huurvorderingen

Als verhuurder loopt u risico dat uw huurder de huur niet betaalt. De huurder van woonruimte geniet een grote mate van huurbescherming. De regelgeving is streng waaronder de verhuurder de huur kan opzeggen. De huurder van bedrijfsruimte heeft een mindere wettelijke bescherming. Als een huurder niet meewerkt is het noodzakelijk de huurovereenkomst via de rechter te ontbinden. Wij kunnen dit traject voor u verzorgen, inclusief de ontruiming. Heeft u te maken met een particuliere huurder, dan adviseren wij u een zg. WIK-brief naar uw huurder te sturen. Dit kunt u kosteloos zelf regelen. WIK-brief kosteloos opvragen. Blijft betaling uit, laat dan geen tijd verloren gaan.

Prijsgarantie voor de gehele incasso procedure huurincasso
Andere partijen, waaronder de advocatuur, werken meestal op basis van de aan een zaak bestede tijd. De bestede tijd wordt vervolgens aan u doorbelast per tijdseenheid van zes minuten tegen een hoog uurtarief, gemiddeld tussen € 195,00 en € 295,00,00, excl. 8% bureaukosten. Dit betekent dat elke handeling (lees: telefonische contacten, verwerken van e-mails, bestuderen stukken, overleg met cliënten en/of derde partijen, wordt geregistreerd en bij u in rekening wordt gebracht. Een dergelijk prijsmodel leidt tot onvoorspelbare kosten. Wij doen dit anders. Ons tarief wordt bepaald door de door ons uit te voeren proceshandelingen. Dit is een vast tarief per proceshandeling, ongeacht de tijd die met een proceshandeling is gemoeid. Ons prijsmodel geeft u vooraf zekerheid en bespaart u kosten. U hoeft geen dure advocaten in te huren terwijl u wel kunt bouwen op onze ruime ervaring in huurzaken. Wij durven zelfs een prijsgarantie te geven op de gehele procedure. Alle conflicten op het gebied van huurincasso worden door de kantonrechter beoordeeld. Uw huurder kan in voorkomende gevallen ook in kort geding worden gedagvaard. 

Ontbinding van de huurovereenkomst / huurachterstand

Een huurovereenkomst kan niet zondermeer worden ontbonden. Uit jurisprudentie volgt dat u het recht heeft om de huurovereenkomst te ontbinden, omdat de huurder een wanprestatie pleegt. U heeft een zwaarwegend belang dat het gehuurde wordt ontruimd, zodat het gehuurde aan een huurder kan worden verhuurd die wel betaalt. Bij een gerechtelijke procedure inzake ontbinding wordt de huurder gedagvaard en vorderen we (1) de achterstand zoals bekend bij het uitbrengen van de dagvaarding, (2) betaling van de nog te vervallen termijnen tot beëindiging van de overeenkomst, (3) een eventuele boete wegens niet tijdige betaling, (4) ontbinding van de huurovereenkomst, (5) de mogelijkheid tot uitzetting.

Ontbinding van de huurovereenkomst / wietplantage, onderhuur zonder uw toestemming, renovatie, eigen gebruik. 

Heeft u een dringend belang voor eigen gebruik van de woon- of bedrijfsruimte, dan kunnen wij ook een eis tot ontbinding eisen. U moet er wel rekening mee houden dat de rechter bepaalt dat u een verhuiskostenvergoeding aan de huurder verschuldigd bent.

Choose the next step

Icon-Homepage-1.webp

Start your collection procedure

Transfer your file online in 5 minutes.

Transfer file
Q-A.png

Our vision without obligation

We reserve an average of 15 minutes for a free telephone consultation.

Personal advice
Icon-Homepage-5

Request quote

Een geheel vrijblijvend voorstel voor het incasseren van uw facturen, losse vordering of een gerechtelijke procedure.

Request your quote today
Betaling ontvangen.png

Contact details

This is how you can reach us.

Read more

Huurvorderingen

Als verhuurder loopt u risico dat uw huurder de huur niet betaalt. De huurder van woonruimte geniet een grote mate van huurbescherming. De regelgeving is streng waaronder de verhuurder de huur kan opzeggen. De huurder van bedrijfsruimte heeft een mindere wettelijke bescherming. Als een huurder niet meewerkt is het noodzakelijk de huurovereenkomst via de rechter te ontbinden. Wij kunnen dit traject voor u verzorgen, inclusief de ontruiming. Heeft u te maken met een particuliere huurder, dan adviseren wij u een zg. WIK-brief naar uw huurder te sturen. Dit kunt u kosteloos zelf regelen. WIK-brief kosteloos opvragen. Blijft betaling uit, laat dan geen tijd verloren gaan.

Prijsgarantie voor de gehele incasso procedure huurincasso
Andere partijen, waaronder de advocatuur, werken meestal op basis van de aan een zaak bestede tijd. De bestede tijd wordt vervolgens aan u doorbelast per tijdseenheid van zes minuten tegen een hoog uurtarief, gemiddeld tussen € 195,00 en € 295,00,00, excl. 8% bureaukosten. Dit betekent dat elke handeling (lees: telefonische contacten, verwerken van e-mails, bestuderen stukken, overleg met cliënten en/of derde partijen, wordt geregistreerd en bij u in rekening wordt gebracht. Een dergelijk prijsmodel leidt tot onvoorspelbare kosten. Wij doen dit anders. Ons tarief wordt bepaald door de door ons uit te voeren proceshandelingen. Dit is een vast tarief per proceshandeling, ongeacht de tijd die met een proceshandeling is gemoeid. Ons prijsmodel geeft u vooraf zekerheid en bespaart u kosten. U hoeft geen dure advocaten in te huren terwijl u wel kunt bouwen op onze ruime ervaring in huurzaken. Wij durven zelfs een prijsgarantie te geven op de gehele procedure. Alle conflicten op het gebied van huurincasso worden door de kantonrechter beoordeeld. Uw huurder kan in voorkomende gevallen ook in kort geding worden gedagvaard. 

Ontbinding van de huurovereenkomst / huurachterstand

Een huurovereenkomst kan niet zondermeer worden ontbonden. Uit jurisprudentie volgt dat u het recht heeft om de huurovereenkomst te ontbinden, omdat de huurder een wanprestatie pleegt. U heeft een zwaarwegend belang dat het gehuurde wordt ontruimd, zodat het gehuurde aan een huurder kan worden verhuurd die wel betaalt. Bij een gerechtelijke procedure inzake ontbinding wordt de huurder gedagvaard en vorderen we (1) de achterstand zoals bekend bij het uitbrengen van de dagvaarding, (2) betaling van de nog te vervallen termijnen tot beëindiging van de overeenkomst, (3) een eventuele boete wegens niet tijdige betaling, (4) ontbinding van de huurovereenkomst, (5) de mogelijkheid tot uitzetting.

Ontbinding van de huurovereenkomst / wietplantage, onderhuur zonder uw toestemming, renovatie, eigen gebruik. 

Heeft u een dringend belang voor eigen gebruik van de woon- of bedrijfsruimte, dan kunnen wij ook een eis tot ontbinding eisen. U moet er wel rekening mee houden dat de rechter bepaalt dat u een verhuiskostenvergoeding aan de huurder verschuldigd bent.

Follow us

Follow the latest developments via social media or our newsletter.

Scroll to top